PROJEKT

Uprzejmie informuję, że ALINA MROCZEK – A.R.”M” HURT-DETAL, ul. Chopina 1, 11-230 Bisztynek

od dnia 16 maja 2016 r. realizuje projekt pn.

„Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 40 kW w firmie ALINA MROCZEK – A.R.”M” HURT-DETAL”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna

Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Celem niniejszego projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym regionu.

15.04.2016 – Zapytanie ofertowe

06.05.2016 – Zawiadomienie o wyborze oferty